musicbutton

 


VEDISCHE GESCHRIFTEN

Een Lied van Geluk

- Een moderne Gîtâ -

Geschreven door Godbijeen

Vertaald door
BasisgelukIn dit boek wordt de overwinning van het woord gepresenteerd als de essentie van het klassieke lied van God over de wetenschap van de yoga: de Bhagavad Gîtâ. In deze moderne versie van dit klassieke meesterwerk werd de kennis van het vinden van bevrijding in het zelf filognosie genoemd, de liefde voor de gnosis, de liefde om op de hoogte te zijn van en verbonden te zijn in het weten der zelfverwerkelijking. Ondanks de moderne aanpassing is het een vertaling getrouw de oorspronkelijke tekst en strekking. De Indiase namen werden omgezet naar westerse equivalenten en de plaats van handeling van het slagveld werd overgezet naar de moderne van een politieke campagne. Zo ontstond een tekst toegankelijk voor elk modern mens op zoek naar spirituele verbondenheid en een overwinning op het cynisme.
Als appendix bij dit boek is door de vertaler, ter complementering van de kennis van de yoga, een toegankelijke vertaling van de
Yoga-sûtra's van Patañjali ontwikkeld.

De naam Godbijeen staat voor Krishna Dvaipâyana Vyâsadeva die ook wel Bâdarâyana wordt genoemd. Hij was de zoon van de wijze Parâs'ara en Satyavatî, en een halfbroer van Vicitravîrya en grootvader Bhîshma in de Kurudyanstie, de laaste grote dynastie van de oude vedische periode die zo'n 5000 jaar geleden ten val kwam. Hij is de auteur van het grootste epische dichtwerk ter wereld de Mahâbhârata waar de Gîtâ een onderdeel van vormt, verzamelde de verhalen van de oude vedische cultuur, de z.g. Purâna's en schreef de Brahma-sûtra. Hij geldt als de belangrijkste schrijver van de klassieken van India.


Basisgeluk
is de filognostische naam voor Anand Aadhar Prabhu, een klinisch psycholoog in 1954 geboren als René P.B.A. Meijer. Na zich te hebben gewend tot de yogafilosofie kreeg hij, nadat hij in 1984 voor zichzelf begon, in 1989 in India zijn naam. Hij studeerde bij verschillende geestelijk leraren en vertaalde, in navolging van zijn voorganger in nederland Hendrik van Teylingen (S'rî hayes'var das), sedertdien het belangrijkste indiase verhalenboek, de Krishnabijbel, de Bhâgavata Purâna. Hij ontwikkelde daarbij een uitleg die hij de filognosie noemt. de liefde voor de kennis.Zie ook de klassieke versie.
(Dezelfde als deze, maar dan met de Sanskriet namen en de oorspronkelijke enscenering hersteld)
 

 
Inhoud

 

Inleiding


Hoofdstuk 1

Wanhoop over het debat

Hoofdstuk 2a

De zaken op een rijtje zetten

Hoofdstuk 2b

De zaak in de hand hebben

Hoofdstuk 3

Te handelen - een meester van de intelligentie

Hoofdstuk 4

Het bewustzijn verenigen in het brengen van offers en in de filognosie

Hoofdstuk 5

Zich verenigen in arbeid en onthechting

Hoofdstuk 6

Aanwezig zijn en er eerder geweest zijn

Hoofdstuk 7

Verenigd in de filognosie jezelf kennen en het maken

Hoofdstuk 8

Verenigd in de geest der eeuwigheid verlossing vinden

Hoofdstuk 9

Zich verenigen in vertrouwelijke kennis

Hoofdstuk 10

Één zijn in het respecteren van het geluk

Hoofdstuk 11

Het volledige van Zijn werkelijkheid onder ogen zien

Hoofdstuk 12

Zich concentreren op het volmaakte

Hoofdstuk 13

De kenner, het gekende en de kennis van de filognosie

Hoofdstuk 14

De drie basiskwaliteiten van de natuur

Hoofdstuk 15

De aard van de verheven persoon

Hoofdstuk 16

Over de verlichte en de onverlichte ziel

Hoofdstuk 17

De drie kwaliteiten met betrekking tot iemands verzaking, offeren en voedsel

Hoofdstuk 18a

Verzaking overeenkomstig de kwaliteiten en de oorzaken van het karma

Hoofdstuk 18b

Individuele plicht en de ene weg der bevrijding

Epiloog


Notities & Links


 

 

Bekijk in pdf

       English version       

 

         

Bestel het boek: 'Een Lied van geluk - Een moderne Gîtâ'    


 2007 © Aadhar, Enschede
Commercieel gebruik vereist toestemming