musicbutton

 


VEDISCHE GESCHRIFTEN

 Een Lied van Geluk

- Een moderne Gîtâ -
 


Epiloog


Nadat Adri en Aily hun gesprek hadden beëindigd, gingen ze geïnspireerd en energiek het debat aan. Aily nam het voortouw, met direct achter zich zijn vier broers. De strijd tussen de familieleden duurde achttien dagen. In die tijd werden, de een na de ander, hun tegenstanders verslagen. In alle grote staten verloren ze hun achterban. Terwijl vrijwel iedereen op het laatst in verlegenheid verkeerde in de strijd vanwege schandalen die aan de kaak werden gesteld, een gebrek aan vaardigheden en ondersteuning, twijfelachtige voorstellingen van zaken, slecht gezelschap, afgunst en een gebrek aan eenvoudige recht-toe-recht-aan kennis van feiten en cijfers, was dit niet het geval met de goed geïnformeerde Aily, die tot op het perfecte af voortdurend werd geadviseerd en beschermd door Adri's materiële vermogen, invloed, en persoonlijke aanwezigheid. Samen met hem bleef geen argument of feit onbesproken. Bas Werkman, Aily's aartsrivaal, viel volledig in ongenade bij het publiek vanwege al de gemene trucs en streken die hij had uitgehaald met zijn repressieve campagnes in het verleden. Hij zag zich gedwongen zich volledig uit de politiek terug te trekken. De blinde oom Eduard verloor zijn geloofwaardigheid en gezag als een adviseur van wijsheid en verdween uit beeld om nooit meer in het openbaar te worden teruggezien. Met zijn leven en zijn destructieve familiale gehechtheid was het gedaan. Alex, de oudste broer werd, met de steun van Adri, de president van de nieuw gevormde wereldalliantie. Maar nimmer weer herstelde zich definitief de eer van de familie. Het front dat ze altijd hadden gevormd, was ingestort en zo verging het ook de publieke moraal die ermee samenhing. Terwijl er in de goede oude tijd sprake was geweest van een onbetwiste heerschappij van waarachtigheid, broederschap, offerbereidheid en sociaal medeleven, trof men deze waarden sedertdien in verval aan.

De breuk die was opgetreden in het traditionele familiebestuur was dermate ernstig, dat de nauwe relatie van de dynastieke religiositeit van offers brengen, welzijnsactiviteiten, liefdadigheid en openbare plechtigheden aan de ene kant en het seculiere bestuur van de staat aan de andere kant, definitief was vervreemd in twee van elkaar gescheiden, aparte sociale werelden. Aily's kleinzoon Sigismund, die, van geboorte begiftigd met een fijn intellect en dito karakter, een scherp oog had voor alles en iedereen, en persoonlijk geen optie onbenut liet in het verdedigen van de rechtstaat - voor zover die zich had weten te handhaven -, was in de voetsporen van zijn oudoom Alex getreden met het verwerven van het presidentschap dat tevens het laatste presidentschap voor het leven vormde dat er in de wereld bestond. Vanwege een conflict dat was ontstaan tussen zijn staatsbestuur en de vrijheid van religie en drukpers, was ook hij, de laatste grote bestuurder van de familie, in ongenade gevallen en werd hij afgezet onder de vloek van een beledigde student die voor zijn vader opkwam die een professor in de filosofie was die door Sigismund de laan was uitgestuurd in een van zijn traditionalistische campagnes. Waar Sigismund voorheen had verdedigd dat de vervreemde intellectuelen en de geestelijkheid allemaal nalatige en te weinig betrokken escapisten waren, opgesloten in hun eigengereide ivoren torens, kon hij die offensieve houding later niet meer volhouden. Tenslotte bleek hij zelf een gedreven en toegewijd intellectueel te zijn. Als een geleerde goed thuis in het politieke handwerk schreef hij, nadat hij was afgezet, vele boeken waarin hij de noodzaak verdedigde van de klassieke waarden van de dynastie. Maar de integriteit van de dynastie was reeds lang ten onder gegaan, nog slechts voortbestaand binnen de perken van de religieuze en intellectuele, paradigmatische levenssferen. Het klassieke bestuur van de dynastie herstelde zich nimmer meer in zijn oude glorie, zodat de gewone man, zonder veel eer en waardigheid, maar door bleef kibbelen in het politieke strijdperk totdat de cultuur het einde van zijn synergie had bereikt en er een nieuw tijdperk voor de planeet was aangebroken.


 
         

Bestel het boek: 'Een Lied van geluk - Een moderne Gîtâ' 
   


 2007 © Aadhar, Enschede
Commercieel gebruik vereist toestemming