musicbutton

 


 


 

WELKOM BIJ DEWILT U WETEN WAT HET ALLEMAAL INHOUDT?

U KAN HET PROBEREN MET:  DE BEDOELING
  
DE ZUIVER ETHYMOLOGISCHE EN FORMELE DEFINITIE
  
TERMEN: BASIS TERMEN GEDEFINIËERD
  
DE FILOGNOSTISCHE ASSOCIATIE
  
DE BASIS-BEKENTENIS VAN DE FILOGNOSIE

_FILOGNOSTISCHE RONDEN:

1: NATUURLIJKE ORDE
2: HET (ARISCHE) PROBLEEM DER DISCIPLINE
3: HET BEWUSTZIJNSBEGRIP
4: BEVRIJDING
5: EENHEID IN VERSCHEIDENHEID
6: OMGAAN MET HET RITME
7: ACTIE
8: OVER ZIJN
9: TIJDBEHEER
10: SEKSUALITEIT
11: EEN DIEET VAN ORDE
12: NIET VASTLOPEN
13:
MATERIALISME, DE VIJAND
14:
LERAREN
15:
VELDEN VAN HANDELEN
16:
LOGICA EN OORZAKELIJKHEID

_FILOGNOSTISCHE KUNST: BETEKENIS GEABSTRAHEERD

A: EEN CYCLISCH TEMPORELE MANTRA
B:
GEEN MACHT
C:
IK STINK...
D:
DE OORZAAK, DE ELLENDE
E:
DE WAARDEN IN HET LATIJN
F:
DE VLAG OF FILOGNOSY
G:
EEN WAARSCHUWING
H:
HET ABSOLUTE...
I:
DE SLEUTEL TOT DE WERELDORDE
J:
IK GELOOF NIET...
K: DE MESS-AGE
L:
WAARSCHUWING II
M:
FIXEREN EN VERANDEREN

Album Covers:
N: JE TIJD IS... (met audio)
O:
DE STRIJD... (met audio)
P:
COSMISCHE NOTITIES (met audio)
Q:
HET VERRAAD (met audio)

 FILOGNOSTISCH MANIFEST: DE POLITIEKE FILOSOFIE  
  FILOGNOSTISCHE GIDS: GRAFISCHE VOORSTELLINGEN VAN BASIBEGRIPPEN
  FILOGNOSTISCHE TABEL VAN GERELATEERDE WERKELIJKHEDEN
  GAME WIKI: DRAAG BIJ IN HET OPBOUWEN VAN ASSOCIATIE
   FILOGNOSIE DISCUSSIE: PRESENTEER UW IDEEËN IN HET FORUM
  FILOGNOSIE ZOEK-INDEX: VIND INSTRUCTIE PER TERM
  SYNOPSIS: ZES DIALOGEN OVER DE FILOGNOSIE
  BOEK: DE ETHER BESTAAT - INLEIDING TOT DE FILOGNOSIEEnglish version

 
 

  

         

 

 

©De Orde van de Tijd          
Webmaster:
feedback          
Voor meer info en persoonlijke kontakten zie de
Filognostische Associatie