Home | Boeken

De Ether Bestaat!


Is het relativisme, als het denken dat het absolute ontkent, wel de oplossing voor de problemen waar de mensheid mee worstelt? Werkt die manier van denken wel voor ons? Einstein ontwikkelde zijn theorie van de relativiteit deels op basis van het mislukken van het leveren van een experimenteel bewijs van de ether. Maar de ether bestaat! En Einstein gaf dat later in 1920 ook aan in zijn nieuwe theorie van de ether. Daarin legt hij uit dat de ether de ruimte is met bepaalde eigenschappen. De ether is er zo dan niet enkel als een element van de klassieke filosofie, maar is ook gewoon empirisch verifieerbaar in de werking van de ruimte, van het krachtveld dat alle sterrenstelsels, ons sterrenstelsel, en ook ons op de zon gerichte planetaire, aardse leven en dus ook onze zienswijzen, beheerst. We moeten leren te denken vanuit dat element, en ook, in relatieve zin, vanuit de orde van de tijd en de materie die erbij hoort, als zijnde de afspiegeling van die kracht, van dat 'iets', van dat alomvattende en alles doordringende absolute geheel, waar de klassieke geschriften zo makkelijk God en Heer tegen zeggen. Deze herwaardering van dit alles verbindende, culturele kernbegrip, is essentieel voor ons cultuurbehoud en ook voor het behoud van ons multiculturele leven op de planeet. Dit boek vormt de inleiding tot de alomvattende liefde voor deze kennis van geest en stof, die bestaat bij de gratie van nuchtere feiten, regulerende principes en personen in interactie als wijzelf, en die in één woord wordt samengevat met de term filognosie.

Aadhar slaagt erin om, in begrijpelijke taal, de complexe relatie tussen het object en het subject zodanig in de vorm van een alles insluitend, naturalistisch idealisme onder woorden te brengen, dat er een wereldorde in zicht komt die aanvaardbaar is voor iedere wereldburger

 INHOUD

          

Voorwoord

DEEL I: Feiten

   - Inleiding: Einstein, de ether en het relativisme................................

 

A Methode

    - 1 Beginselverklaring van orde: revolutie, filosofie en de methode...
    - 2 De orde van de tijd: zienswijzen, dialectiek en het Internet..........
    - 3 René en de tijd van zijn leven: dialoog één - ontnuchteren............


B Wetenschap

    - Illusie, het cyclische en de toepassing...............................................
    - Dialoog twee - veldbeheersing............................................................


DEEL II: Principes

    - Inleiding: worstelen, gezag en de dualiteit.........................................


A De analyse

    - Fouten, toewijding en de menselijkheid.............................................
    - Dialoog drie - emotionele expressie....................................................


.B Spiritualiteit

    - Spirituelen, religieuzen en de eigen aard...........................................
    - Dialoog vier - waardenbeheersing......................................................


DEEL III: Persoon

    - Inleiding: controle, identiteit en het ideaal........................................


A Het Persoonlijke

    - Zelfkennis, reformatie en vooruitgang...............................................
    - Dialoog vijf - identiteitsbeheersing.....................................................


B De Politiek

    - Ordening, democratie en utopie.........................................................
    - Dialoog zes - retoriek...........................................................................


 Referenties: links, afbeeldingen, literatuur............................................
 Basistermen.............................................................................................
 Overzicht van de filognostische bekentenis............................................
 Index van namen en begrippen...............................................................
 Volledige Kalender van Orde & Auteur...................................................
Op site: de inleidingen en de synopsis.

Dit boek is er sedert 13 november 2006

Re-release augustus 2008

NUR 600, 640, 700, 720, 730, 740, 770, 910


Download pdf:USD 7,92

Paperback

ISBN-10 90-809832-2-5
ISBN-13 978-90-809-832-2-9

Crèmekleurig papier,
zw/w afbeeldingen
228 pagina's

Aanschaf/inkoop online: USD13, 97
Bulkkorting bij meer dan 25 stuks

Casewrap hardback

ISBN-13 978-90-809832-7-4
wit papier
zw/w afbeeldingen
228 pagina's

Aanschaf/inkoop online:
USD  26,97
Bulkkorting bij meer dan 9 stuks


© 2008 Aadhar, Enschede
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0Naar de Aadhar webwinkel.De boeken worden geproduceerd door:

 © Aadhar Enschede, Eerlijkdelen. De kennis op deze site en de bestanden hier gedownload, mogen, mits onbaatzuchtig aangewend, vrij worden gecopieerd en verspreid. Ieder gebruik in een commerciële context vereist echter toestemming van de uitgever,
zie voorwaarden