Filognostische Tabel
van Gerelateerde
Drie- en Viervoudige Werkelijkheden
(de verticale orde van de kwartetten en tripletten gerangschikt
onder de basiswaarden moet worden gerelativeerd)


Viervoud-verdelingen
bron
Vedische waarden
tapas
s'auca
satya
dayâ
S.B.
1.17: 24
Nederlands
boete
reinheid
waarheid
mededogen
Dict.
morele waarden
versobering
zuiverheid
waarheidliefde
mededogen
Gids
platonisch
matiging
moed
wijsheid
recht
Politeia
geboden
niet stelen
geen onkuisheid
niet liegen
niet doden
Exod. 20
regulatieve beginselen
versoberen, vasten
(niet-gokken)
kuisheid, doneren
(geen illegitieme sex)
non-illusie
(geen bedwelming)
geweldloosheid, vrede
(geen vlees, vis en eieren eten)
vidhi
wetenschap
(naar methode)
twijfel
volledigheid
indeling
orde
Nyâyika
ondeugd
hebzucht
promiscuiteit
misleiding
gewelddadigheid
Kali-yuga
doelen
economie
bevrijding
eigenheid
zinsbeheersing
Purushârta's
gezondheid
fysiek
sociaal
mentaal
gemeenschap
veldentabel
tijd van de dag
ochtend
middag
avond
nacht
conventie
seizoen
winter
herfst
lente
zomer
rotatieas
activiteit
dienstverlening
hobby
recreatie/bezinning
slaap
veldentabel
veld
zakelijk
verenigingsleven
privé
vrije omgang
veldentabel
resultaat
zelfwaardering
welvaart
welbevinden
gemeenschapszin
veldentabel
vereiste
zelfbeschikking
dienstbaarheid
stabiliteit
openheid
veldentabel
roeping/klasse
handel
arbeid
intellect
leiderschap
varna
leeftijd/status
gehuwd
student
verzaakt
teruggetrokken
âs'rama
kennis
boete
analyse
onthechting
bewustzijnsvereniging
vidyâ
locatie
winkels
kantoren
scholen
huizen
Stedelijk
verband
liberaal
socialistisch
conservatief/
confessioneel
sociaal
veldentabel
dictaat
kapitalistisch
communistisch
fundamentalistisch
nationalistisch/
militaristisch
artikel
pathologie
psychopathie
(privaat misleidend en manipulatief)
neurose
(angst, depressie, dwang)
psychose
(wanen, chaotisch gedrag, suïcidaal)
sociopathie
(publiekelijk misleidend en manipulatief)
veldentabel
dag
cakra woensdagen
maanfasedagen
lunaire woensdagen
cakra zondagen
FCO
tijd
standaardtijd
(commercieel)
natuurlijke tijd
(spontaan)
culturele tijd
(integratief)
psychologische tijd
(subjectief, onzeker)
boek
deugden
delen
loyaliteit
eerlijkheid
helpen
gids/manifest
financiële politiek
belonen
sociale zekerheid
bezuinigen
belasten
economische werkelijkheiud
filosofie
pragmatisme
humanisme
rationalisme
formalisme
artikel
vals ego
dief
bedrieger
escapist
moordenaar
ronde 2
zoekers
baatzuchtigen
noodlijdenden
onderzokers
realisten
B.G. 7: 16
assimilatie
overtuiging
mening
wetenschap
begrip
ronde 7
respect
keuzevrijheid
culturele diversiteit
controle over de tweevoudigheid
machtsevenwicht
ronde 3
verschijning
netjes
vrijetijds
onthecht
uniform
gids
symptomen
angst
projectie
ontkenning
repressie
gids
zwakheden
vergissingen
onoplettendheid
misleiding
mislukken
bhrama
reflectie
voelen
handelen
denken
willen
gids
visies
wetenschappelijk/
paradigmatish
natuurlijk/
spontaan
religieus/
devotioneel
spiritueel/
gerealiseerd
darshana's/gids
tijd-oriëntatie
maan
planeten (astrologie)
sterren (astronomie)
zon
TOoT/wetenschap
filogn. dieet
granen
groenten
melkproducten
bonen
ronde 11
vernietiging
voortdurend
incidenteel
natuurlijk
uiteindelijk
pralaya
politiek
verschillen
overeenkomen
bidden
bespreken
retoriek
Drievoud-verdelingen
filognosie

feiten
persoon
principes
definitie
goddelijkheid

vernietiging
handhaving
schepping
gids,
S.B. 11.22: 12-13
geaardheid

onwetendheid
goedheid
hartstocht
guna
vermogen

gelukzaligheid
bewustzijn
eeuwigheid
s'akti
werk
baatzuchtig

toegewijd
misdadig
gids/karma
bewustzijn

lichamelijk
psychisch
cultureel
gids
graad van ervaring

zelf
wijsheid
ego
spel
analyse

lust
realiteit
vrije associatie
gids
methode

chaos
model
onzekerheid
gids
bronnen

naaste
leraar
literatuur
gids
kenmerken

traagheid
kennis
beweging
gids
hindernissen

door zichzelf
door de natuur
door anderen
kles'a,
S.B.
11.22: 30
betrokkenheid

beginnend
ervaren
erkend
gids/adhikâri
werkelijkheid

materie
tijd
ruimte
gids
tijdmodus

psychologisch
natuurlijk
mechanisch
gids
laag/lichaam

causaal
subtliel
grofstoffelijk
kos'a
dimensies van orde
identiteit: leeftijd
graad
niveau
identiteit: beroep
ronde 4
implicatie

ervaring
transcendentie
statusoriëntatie
ronde 4
balanceren

gevoel
denken
handelen
ronde 5
behoefte

harmoniseren
filognosie
timing
ronde 5
grondvesting

natuurlijke orde
liefde voor kennis
referentie
ronde 5
perspectief

verleden
heden
toekomst
gids
sexualiteit

animalistisch
goddelijk
heroisch
ronde 10
tijdbeheer

correctie
validiteit
dualiteit
ronde 9
evolutie

aantrekking
symmetrie
expansie
cosmologie
totaliteit

microcosmos
macrocosmos
mesocosmos
artikel
soort van tijd

lineair
actueel (real time)
cyclisch
trikâlika
werelden

hel
hemel
vagevuur
loka
poorten naar
de hel

lust
hebzucht
woede
B.Gîtâ 16: 21
boete

van daden
van de geest
van de stem
B.Gîtâ 17: 14-17
schaduw

waanzin
dwaasheid
dictatuur
gids
basisprincipes

elementair
goddelijk
individueel
tattva
realisatienivo

geestelijk
persoonlijk
lokaal
S.B. 1.2: 11
wezens

planten
mensen
dieren
S.B. 3.10.14
eindigen

uiteenvallen
hemelvaart
uitsterven
S.B. 3.10.14
behoud

cosmisch
universeel
lokaal
Satvata tantra

zie verder de veldentabel ,
het
Filognostisch Manifest,
en de
Filognostische Gids

 

 

            

 

© DE ORDE VAN DE TIJD:          
Deze kennis mag onbaatzuchtig vrij worden gecopieerd en verspreid          
Webmaster:
feedback          
Voor meer info en persoonlijke kontakten zie de
Filognostische Associatie