musicbutton

 


 

  Filognosie: Ronde 2
NEEWAARHEID, TROUW, DELEN EN HELPEN

ZIJN DE FUNDAMENTELE MENSELIJKE WAARDEN,

DIE INHOUDEN DAT HET U MOET SPIJTEN EEN

ESCAPIST, BEDRIEGER, DIEF EN ROOFDIER TE ZIJN.

 

WILT U WETEN

HOE DEZE ZWAKHEDEN TE BESTRIJDEN?  

JA

 

 

 

 

©De Orde van de Tijd          
Webmaster:
feedback          
Voor meer info en persoonlijke kontakten zie de
Filognostische Associatie