musicbutton

 


 

   

Spiritualiteit gaat over het overstijgen van de materiële wereld terwille van een goede geest van geluk. Dit geschiedt in fasen. Boven de tijd uitstijgend moet men er echter nog steeds mee in kontakt blijven. Meer dan dat moet het worden gedaan overeenkomstig uw eigen aard. Dit is anders voor een ieder en ieders kulturele achtergrond. Om het eigen transcenderen van de tijd te beheersen moet je je eigen regels ontdekken. Op ieder nivo van liefde voor het lichaam, van sportief zijn tot het huwelijk, van relaties tot afspraken maken, van zaken doen tot alledaags geluk, zijn allerlei regels voor allerlei zaken van belang. Dit vrije e-boek biedt u een encyclopedische visie van het veld om u te inspireren met een vraagbaak ontworpen voor een gezonde geest en een meer spirituele, maar met-de-benen-op-de-grond manier van leven met andere regels. Ontdek uw eigen weg naar persoonlijke vervulling. Klim op!
INHOUD:
INLEIDING
REGELS VOOR:

1

2

3

4

5

6

7

8

INDEX


Download een 648 Kb
e-book-converteerbare
versie (exclusief links & afbeeldingen)Doorzoek De Orde van de TijdDe Orde van de Tijd  Linking Bibliotheek

Site-overzicht

 


dit boek in het Engels

  
     
 


Er is bij dit boek een z.g. filognostische gids
die grafisch de inter- relaties van de basistermen weergeeft.

Voor een snelle verwijzing zie de guide checklist.
Voor definities zie
Termen.
Door de tekst heen geeft (afb.) een link aan naar een plaatje
uit de gids dat betrekking heeft op de tekst.
Gedefiniëerde termen zijn gehyperlinked.