Filosofie

Boeken

Muziek

CD-roms

Audioboeken

Verwacht

PDF-Downloads

Webwinkel

Contact


Per 27 aug. 2008:

ISBN 978-90-809832-3-6 (HC)
ISBN 978-90-809832-4-3 (PB)


ISBN 978-90-809832-5-0 (HC)
ISBN 978-90-809832-6-7 (PB)

NUR 726

Audioboeken


Er is on-line beschikbaar:

- De Bhagavad Gi voorgelezen door Anand Aadhar.

- Krishna voor Kinderen voorgelezen door Anand Aadhar

- De Yoga-sûtra's van Patañjali
of de Draad van de Bewustzijnsvereniging.
voorgelezen door
Anand Aadhar

Deze boeken, behalve Krishna voor Kinderen, zijn vrij down te loaden, commercieel beschikbaar, alsmede op CD-rom verkrijgbaar onder lidmaatschap of als donatiemateriaal.

 Patañjali's Yogasûtra's

 

 

© Aadhar Enschede, GelijkDelen De kennis op deze site en de bestanden hier gedownload, mogen, mits onbaatzuchtig aangewend, vrij worden gecopieerd en verspreid. Ieder gebruik in een commerciële context vereist echter toestemming van de uitgever,
zie voorwaarden
.


N.B.
Het heeft voor schrijvers geen zin manuscripten naar ons te sturen. Alleen het materiaal op de sites van de Orde van de Tijd wordt uitgegeven. Erkende leden echter van de
Filognostische Associatie kunnen op onze medewerking rekenen bij het uitgeven van hun boeken.