Home | BoekenKlassieke versie (oorspronkelijke, Sanskriet namen en situatie)


(
Een Lied van Geluk - Een moderne Gîtâ

Geschreven door Godbijeen,
vertaald door Basisgeluk.
Het woord is het wapen van de wijze, en zo wordt de gewapende strijd een politieke strijd van woorden. In dit boek wordt de overwinning van het woord gepresenteerd als de essentie van het klassieke lied van God over de wetenschap van de yoga: de Bhagavad Gîtâ. De spirituele kennis, ofwel de gnosis in het geval van de christelijkheid, verbindt met deze vertaling niet alleen christenen met hindoes, maar ook alle anderen die geloven in een ideale geest. Met dit ware mysterie van verbondenheid door de zege van het woord werd in deze moderne versie van dit klassieke meesterwerk de kennis van het vinden van bevrijding in de geest filognosie genoemd, de liefde voor de gnosis, de liefde om op de hoogte te zijn van en verbonden te zijn in spirituele aangelegenheden. Het is eenvoudigweg zo dat we zonder de filognosie niet menselijk zijn, omdat we in essentie homo sapiens zijn, ofwel mens bij de genade van de spirituele wijsheid. Hoewel in dit boek, uitgezonderd de verklarende notities, verder geen enkel woord te vinden is dat niet in het woordenboek voor het Nederlands staat, behalve dan de mantra AUM, is het een vertaling getrouw de oorspronkelijke tekst en strekking. De namen werden vanuit het Sanskriet omgezet naar westerse equivalenten en de plaats van handeling van het slagveld werd overgezet naar de moderne van een politieke campagne. Het resultaat is Een Lied van Geluk dat toegankelijk is voor elk modern mens die met het eigentijdse politieke debat op zoek is naar verbondenheid en een overwinning op het cynisme. Als appendix bij dit boek is door de vertaler, ter complementering van de kennis van de wetenschap der bewustzijnsvereniging die de yoga is, een toegankelijke vertaling van de Yoga-sûtra's van Patañjali toegevoegd.
De naam Godbijeen staat voor Krishna Dvaipâyana Vyâsadeva die ook wel Bâdarâyana wordt genoemd. Hij was de zoon van de wijze Parâs'ara en Satyavatî, en een halfbroer van Vicitravîrya en grootvader Bhîshma in de Kurudynastie, de laatste grote dynastie van de oude vedische beschaving die zo'n 5000 jaar geleden ten val kwam. Hij is de auteur van het grootste epische dichtwerk ter wereld de Mahâbhârata waar de Gîtâ een onderdeel van vormt, verzamelde de verhalen van de oude vedische cultuur, de z.g. Purâna's en schreef de Brahma-sûtra. Hij geldt als de belangrijkste schrijver van de klassieken van India.

Basisgeluk is de filognostische naam voor Anand Aadhar Prabhu, een klinisch psycholoog in 1954 geboren als René P.B.A. Meijer. Na zich te hebben gewend tot de yogafilosofie kreeg hij, nadat hij in 1984 voor zichzelf begon, in 1989 in India zijn naam. Hij studeerde bij verschillende geestelijk leraren en vertaalde, in navolging van zijn voorganger in Nederland Hendrik van Teylingen (S'rî Hayes'var das), sedertdien het belangrijkste Indiase verhalenboek, de Krishnabijbel, de Bhâgavata Purâna. Hij ontwikkelde daarbij een uitleg die hij de filognosie noemt, de liefde voor de kennis.
- Hardcover, stofomslag 142 pagina's.
- Paperback, 142 pagina's

Versies:

Onbetaald:

Op site: de versie in het Nederlands en in het Engels.

PDF-download

Betaald:

Moderne versie:
(Nederlandse namen en situatie)

hardcover
ISBN 978-90-809832-3-6

adviesprijs boekhandel: €16,50
online bestellen: €11,98
meer dan negen: €10,81

paperback:
ISBN 978-90-809832-4-3

adviesprijs boekhandel: €12,50
online bestellen: €7,74
bij meer dan 25: bulk discount


Of kies voor de klassieke versie:
(Oorspronkelijke Sanskriet namen en situatie)
Beschikbaar vanaf 27 aug 2008 in onze webwinkel:

Geproduceerd POD bij:
Copyrights:

Aadhar, Enschede 2008 ©
Gelijk Delen;
met naamsvermelding is niet-commercieel gebruik vrij toegestaan
zie voorwaarden
.© Aadhar Enschede, Eerlijkdelen. De kennis op deze site en de bestanden hier gedownload, mogen, mits onbaatzuchtig aangewend, vrij worden gecopieerd en verspreid. Ieder gebruik in een commerciële context vereist echter toestemming van de uitgever,
zie voorwaarden