Filosofie

Boeken

Muziek

CD-roms

Audioboeken

Verwacht

PDF-Downloads

Webwinkel

Contact
Per 27 aug. 2008:

ISBN 978-90-809832-3-6 (HC)
ISBN 978-90-809832-4-3 (PB)


ISBN 978-90-809832-5-0 (HC)
ISBN 978-90-809832-6-7 (PB)

NUR 726

CD-roms


Beschikbaar zijn CD-roms van:

De Filognosie:

Het S'rimad Bhâgavatam:

 


Krishna voor Kinderen:


Geen van deze CD-roms zijn tot nu toe commercieel beschikbaar. We versturen ze slechts aan leden van de Filognostische Associatie en delen ze gratis uit als promotie-materiaal.

Belangstelling?
Schrijf u in en/of stuur ons een e-mail.


© Aadhar Enschede, GelijkDelen De kennis op deze site en de bestanden hier gedownload, mogen, mits onbaatzuchtig aangewend, vrij worden gecopieerd en verspreid. Ieder gebruik in een commerciële context vereist echter toestemming van de uitgever,
zie voorwaarden
.


N.B.
Het heeft voor schrijvers geen zin manuscripten naar ons te sturen. Alleen het materiaal op de sites van de Orde van de Tijd wordt uitgegeven. Erkende leden echter van de
Filognostische Associatie kunnen op onze medewerking rekenen bij het uitgeven van hun boeken.