Home | BoekenModerne versie (namen en situatie omgezet naar het Nederlands)(
Een Lied van Geluk - Een klassieke Gîtâ

Geschreven door Krishna Dvaipâyana Vyâsadeva,
vertaald door Anand Aadhar Prabhu.
Jñâna is de spirituele kennis van de zelfverwerkelijking, de gnosis, die niet alleen alle Hindoes verbindt, maar ook alle anderen die geloof hechten aan de geest van het Absolute. Om die reden werd, wat betreft dit ware mysterie, in deze klassieke versie van de Bhagavad Gîtâ de kennis van het vinden van bevrijding in de geest, van het ontwikkelen van bhakti of toewijding met de persoon van God, âtmatattva genoemd, het principe en de werkelijkheid van het ware zelf, of dat wat staat voor de kennis van de verbondenheid in spirituele aangelegenheden. Het resultaat is Een Lied van Geluk dat toegankelijk is voor iedere klassiek georiënteerde persoon die te kampen heeft met de moderne last aan illusie en de eenzaamheid van het filosofisch impersonalisme.Als appendix bij dit boek is door de vertaler, ter complementering van de kennis van de yoga, een toegankelijke vertaling van de Yoga-sûtra's van Patañjali toegevoegd.(ook in paperback CID3679146 en in een moderne versie
 
Krishna Dvaipâyana Vyâsadeva die ook wel Bâdarâyana wordt genoemd was de zoon van de wijze Parâs'ara en Satyavatî in India zo'n 5000 jaar gelden, Hij was een halfbroer van Vicitravîrya en grootvader Bhîshma in de Kurudynastie, de laatste grote dynastie van de oude vedische beschaving die met de grote oorlog die in dit boek aan de orde komt ten val kwam. Hij is de auteur van het grootste epische dichtwerk ter wereld de Mahâbhârata waar de Gita een onderdeel van vormt, hij verzamelde de verhalen van de oude vedische cultuur, de z.g. Purâna's en schreef de Brahma-sûtra. Hij geldt als de belangrijkste schrijver van de klassieken van India.

Anand Aadhar Prabhu, is een klinisch psycholoog in 1954 geboren als René P.B.A. Meijer. Na zich te hebben gewend tot de yogafilosofie kreeg hij, nadat hij in 1984 voor zichzelf begon, in 1989 in India zijn naam. Hij studeerde bij verschillende geestelijk leraren en vertaalde, in navolging van zijn voorganger in Nederland Hendrik van Teylingen (S'rî Hayes'var das), sedertdien het belangrijkste Indiase verhalenboek, de Krishnabijbel, de Bhâgavata Purâna.
- Hardcover, stofomslag 139 pagina's.
- Paperback, 139 pagina's

Versies:

Onbetaald:

Op site: de versie in het Nederlands en in het Engels.

html-download
p
PDF-download


Betaald:


Klassieke versie:
(Oorspronkelijke Sanskriet namen en situatie)

hardcover (dustjacket)
ISBN 978-90-809832-5-0
adviesprijs boekhandel: €16,50
online bestellen: €11,98
meer dan negen: €10,81

paperback:
ISBN 978-90-809832-6-7

adviesprijs boekhandel: €12,50
online bestellen: €7,80
bij meer dan 25: bulk discount


Of kies voor de moderne versie:
(Nederlandse namen en situatie)Beschikbaar vanaf 27 aug 2008 in onze webwinkel:

Geproduceerd POD bij:
Copyrights:

Aadhar, Enschede 2008 ©
GelijkDelen;
met naamsvermedling is niet-commercieel gebruik vrij toegestaan
zie voorwaarden
.© Aadhar Enschede, Eerlijkdelen. De kennis op deze site en de bestanden hier gedownload, mogen, mits onbaatzuchtig aangewend, vrij worden gecopieerd en verspreid. Ieder gebruik in een commerciële context vereist echter toestemming van de uitgever,
zie voorwaarden