musicbutton

  
DISCUSSIE

 

Een chat over de New York ramp van 11-09-'01 vond plaats op 4 mei 2007. Een ieder die wenst op dit bericht te reageren kan een e-mail sturen vanaf de feedback-pagina 

anand_aadhar (11:18:56): goed, die link die ik stuurde was n.a.v. ons gesprek over 9/11. Je had gezegd dat je afkerig was van samenzweringstheorieën. Nu stuurde ik je materiaal met enkel harde feiten, bewijzen en verslagen van deskundigen. Het materiaal levert het onomstotelijke bewijs dat de gebouwen moedwillig gesloopt zijn d.m.v. explosieven. Ik moet je wel waarschuwen dat het een cultuurschok is dit materiaal. Wat mij betreft is het de definitieve val van het kapitalisme.

anand_aadhar (11:22:07): wel erg belangrijk dus.

Richard. G. (11:23:13): nou ik ben zeker wat dat betreft behoorlijk schok bestendig.!:-?

anand_aadhar (11:23:37): dit materiaal bewijst dat het kapitalisme net zo misdadig is als het fascisme, het communisme en het fundamentalisme.

anand_aadhar (11:24:12): alleen al het feit dat de huidige president nog niet afgezet is bewijst al dat het systeem volkomen verrot is.

Richard. G. (11:24:54): Ach er zijn vele variaties en varianten binnen het zogenoemde kapitalisme.

anand_aadhar (11:25:51): maar deze is wel erg crimineel, gewoon massamoorden omdat die handelsgebouwen niet rendabel meer waren en het wel goed uitkwam om de terroristen te beschuldigen...

anand_aadhar (11:27:48): je gelooft niet wat je ziet: bewijzen van gesmolten staal die alleen van explosies met termiet afkomstig kunnen zijn, van deskundig sloopwerk dat weken van tevoren moet zijn gepland. Wat moet je daar dan allemaal bij denken? De theorieën zijn dan natuurlijk niet van de lucht.

Richard. G. (11:28:27): Het is niet reëel om de hedendaagse West-en-Noord Europese sociale markteconomie op dezelfde lijn te stellen als het Slaven kapitalisme of het roof- en uitbuit kapitalisme uit de 19e eeuw.

anand_aadhar (11:28:31): 75% van de Amrikanen gelooft dus niet in de officiële lezing van de ramp.

anand_aadhar (11:29:36): hoe je het ook noemt, kapitalisme, georganiseerde legale misdaad of wat dan ook: de schuldigen moeten worden veroordeeld, anders zijn we medeplichtig.

anand_aadhar (11:30:49): sommigen zeggen, het is de joodse samenzwering, anderen noemen het kapitalisme, de volgende zegt het is gewoon misdaad, oplichting, volksverlakkerij, misbruik etc. De benamingen kunnen me niet schelen, de feiten baren me zorgen.

Richard. G. (11:32:06): persoonlijk lijkt het mij sterk dat een onbekend volk als de "Amrikanen" zich bezig houd met een officiële lezing, denk je ook niet?

anand_aadhar (11:32:31): ha ha

anand_aadhar (11:33:00): even serieus, vindt je dat we medeplichtig zijn als we dit negeren bij vol bewustzijn?

Richard. G. (11:33:07): ach ja :-Humor...

Richard. G. (11:33:38): nu even serieus.

anand_aadhar (11:33:50): ik heb ook wel psychologische verklaringen natuurlijk...

Richard. G. (11:35:40): Kijk eens ik ben bijna allergisch voor en dus tegen het zomaar aanvaarden van allerlei complot- en samenzweringstheorieën.

anand_aadhar (11:36:15): neen ik heb het over feiten, er is een smoking gun gevonden dus, geen theorieën...

anand_aadhar (11:36:46): wat doe je met dit soort feiten, agnostisch blijven?

Richard. G. (11:37:37): Nu zeg jij natuurlijk maar dit is niet zomaar,dit is goed uitgezocht. Zie je wel terwijl ik dit typte schreef je al dat het feiten waren en geen theorieën.

Richard. G. (11:38:23): Om daar een antwoord op te geven het volgende:

Richard. G. (11:47:58): Allereerst is het handig, voor ons gesprek, dat we allebei erkennen dat er tegenwoordig een ontstellend grote hoeveelheid aan complottheorieën en samenzweringstheorieën op allerlei gebied in omloop zijn en dat het overgrote deel daarvan humbug is. In de wereld gebracht vanuit allerlei niet zuivere motieven. Heel wat mensen verdienen daar tegenwoordig hun brood mee of bevestigen daarmee hun positie als Palestijns, Iraans of Noord-Koreaans e.d. politicus. Ik schrijf het overgrote deel, er blijft dus een hele kleine rest groep over van wat mogelijkerwijs wel reëel is. Het gaat er dus om, indien je met de inschatting dat het overgrote deel humbug is in mee kunt gaan, om de scheiding van het enkele schaap en de oceaan van bokken. Kun je daarin mee gaan?

anand_aadhar (11:49:24): we moeten ons in eerste instantie vergewissen wat de feiten zijn en inderdaad niet te snel tot conclusies overgaan.

anand_aadhar (11:52:05): waar je wel mee moet oppassen is sceptisch te zijn over sceptici, want dan schaar je je aan de zijde van de zittende macht die de zaak ook kan belazeren...

anand_aadhar (11:53:23): mijn methode is: systematisch te werk gaan: eerst de feiten en dan pas redeneren..

Richard. G. (12:05:01): Het gaat hierbij vooral om het getalsmatige gegeven dat er, mijns inziens, een media-communicatieve oceaan is van complot- en samenzweringstheorieën en er slechts een beperkt aantal "flessen" zijn van reële lopende complotten die met succes tot op de dag van vandaag buiten de westerse onafhankelijke, sceptische, kritische wetenschappers /pers wordt gehouden. Let wel ik beweer echt niet dat onze gehele westerse pers onafhankelijk en open sceptisch kritisch is. Evenmin dat al onze wetenschappers zo zijn. Maar dat deel is er welzeker in Nederland. En naar dat deel hoor en luister ik. Want het gaat mij om de schifting uit die oceaan. Ik heb niet de zin de tijd en de motivatie om uit die hele oceaan zelf die schifting te doen, indien een heersend complot met grote wereldwijde impact inderdaad juist blijkt te zijn.

anand_aadhar (12:08:32): Het gaat dus niet om de pers, maar om documentairemakers die hun documentaire, die aan alle eisen voldeed, niet op de tv konden krijgen, daarom staat het nu op het internet. En echt, het is journalistiek volkomen correct weergegeven dat materiaal, je moet het echt zien. Het is zo dat er repressie is en dat je vroeg of laat moet beslissen wanneer je welk medium serieus neemt. Ik schaar me aan de kant van wetenschappers van naam die samen beweren dat de 9/11-ramp werd veroorzaakt door explosieven van eigen bodem.

anand_aadhar (12:09:24): de consequentie daarvan inzien staat ter discussie nu, niet meer de feiten. Die zijn onomstotelijk.

Richard. G. (12:09:57): "inderdaad juist blijkt te zijn", dan komt het door die schifting heen. En zolang dat niet het geval is steek ik geen tijd, moeite en energie in het zelf ontraadselen van wat een soort entertainment/propaganda spelletje is geworden voor velen.

anand_aadhar (12:10:40): dat is dus al gedaan, de zaak is al geschift dus, de feiten zijn boven tafel, nu zijn we aan de consequenties toe.

anand_aadhar (12:13:53): ik heb ook jaren lang rondgelopen met de officiële lezing van de regering en de pers (kranten), maar de meer dynamische media, internet leveren nu bewijzen die dat in een ander licht plaatsen, Maar de dagbladpers wil er niet meer over wil beginnen. Ook tv. docu's vormen extra bewijzen.

Richard. G. (12:17:23): Kijk eens, heb je kunnen lezen wat ik schreef over die oceaan aan humbug, waarin een beperkt aantal reële "flessen" drijven??

anand_aadhar (12:18:26): ja die flessen, die heb ik ingekeken, moet je ook eens doen, bekijk die You Tube links die ik je stuurde maar eens, ik kan je ook een foto sturen die een definitief bewijs vormt

Richard. G. (12:19:18): Heb je dan ook begrepen wat ik schreef over die schifting?

anand_aadhar (12:19:25): jazeker.

Richard. G. (12:20:30): Jij bent echt niet de enige aanhanger van een complottheorie die ik ken of waar ik over lees dus....

anand_aadhar (12:21:06): er wordt veel gespeculeerd over wat er allemaal gebeurd zou kunnen zijn, ik was zelf pas overtuigd toe ik de foto's zag van stalen balken die schuin waren afgesneden, Iets wat alleen maar met professionele explosieven kan gedaan zijn.

anand_aadhar (12:21:21): ik heb geen theorie verder, ik zit met deze feiten.

anand_aadhar (12:22:01): Sir Conan Doyle zei (de schrijver van de Sherlock Holmes verhalen): als je al het onmogelijke hebt uitgesloten, hou je vanzelf de ware toedracht over.

anand_aadhar (12:22:35): bekijk deze foto maar eens.

Richard. G. (12:28:49): Ik heb voldoende vertrouwen in die open, onafhankelijke, sceptische pers en media, waar ik kennis van neem - en dat is echt boven gemiddeld veel -, dat zodra ik merk dat een aantal gerenommeerde, algemeen geaccepteerde wetenschappers annex journalisten uit de massa media openlijk beginnen na te denken en te berichten over een bepaald complot; ja dan wil en zal ik er kennis van nemen. Alle persoonlijke research daarvoor beschouw ik, binnen mijn levensplanning, als niet relevant en als tijd- en energieverspilling; hoe een ander daar mee omgaat is helemaal aan hem of haar.

Richard. G. (12:30:02): Vergeet niet René dat...

anand_aadhar (12:30:18): dat zeg ik je dus: het zijn deskundigen die dat, voor de tv, beweerd hebben onlangs nog, kijk die films (film 1, film 2, film 3) dan die ik je stuurde, dat zijn compilaties van tv-verslagen, dat is toch gerenommeerde pers: CNN etc.?

Richard. G. (12:34:31): Nogmaals als een paar verdwaalde journalisten of wetenschappers iets beweren op complot gebied en ze zien geen kans een substantieel deel van de onafhankelijke kritisch sceptische pers en wetenschappers te overtuigen van hun serieuze, zuivere en eerbare intenties dan komen ze niet door mijn schifting heen.

anand_aadhar (12:35:05): CNN zijn geen verdwaalde journalisten Richard.

anand_aadhar (12:35:33): dat is gewoon objectieve verslaggeving zonder complottheorieën.

Richard. G. (12:36:24): Tijdens de Golfoorlog onder de oude Bush ben ik definitief op CNN afgeknapt en weet je waarom?

anand_aadhar (12:37:03): ze interviewen gewoon wetenschappers die zeggen dat WTC met explosieven naar beneden kwam punt uit, geen andere verklaringen. Ga nou niet aan de normale nieuwskanalen twijfelen Richard... dat gaat te ver.

Richard. G. (12:37:45): Over CNN het volgende en luister nu even..

anand_aadhar (12:39:16): wat jij nu beweert is dat vooraanstaande persoonlijkheden, wetenschappers en andere deskundigen allemaal uit hun nek zouden kletsen met complottheorieën. Ze hebben geen theorieën, ze geven gewoon verslag van de feiten. Dat is dat.

anand_aadhar (12:40:31): heb je die foto bekeken die ik stuurde? dat is toch geen journalist, complottheorie of zo. Dat is een feitelijk, rechtsgeldig bewijs!

Richard. G. (12:47:09): CNN bracht tijdens de Golfoorlog rijp en groen door elkaar gebracht als nieuwsfeiten. Kortom een berichtgeving waarbij reële feiten, geruchten en halve waarheden allemaal met hetzelfde werden gebracht. Duidelijk geen schifting tussen realiteit, feiten, fantasieën, geruchten en bewuste militaire propaganda. Nog steeds heeft CNN dezelfde oververhitte niet- schifting policy als haar journalistieke "beleid". Dus als er iets van C.N.N. komt heeft dat voor mij dezelfde waarde alsof het van de Bildzeitung zou komen; die hebben namelijk dezelfde journalistieke moraal .

Richard. G. (12:48:15): Wat ik jou aanraad is..

anand_aadhar (12:48:52): weet je Richard, de enige die echt een complottheorie erop nahoudt is de Amerikaanse regering zelf, die beweert dat het veroorzaakt werd door... kijk dat is nu een theorie, ik hou me aan wetenschappers die feiten presenteren zonder theorieën, en het doet er totaal niet toe via welk medium hun bericht overkomt!

Richard. G. (12:49:29): Volg het spoor van het geld en de geldstromen die gegenereerd worden achter en met diverse complottheorieën.

anand_aadhar (12:51:46): degene die het meest aan de ramp heeft verdiend is de beheerder van de niet meer rendabele gebouwen: ene mijnheer Silverstein. Hij claimde een dubbele aanslag en incasseerde 2.1 miljard dollar terwijl hij niet meer geïnvesteerd had dan 15 miljoen dollar aan verzekeringsgeld een half jaar ervoor, toen hij het gebouw leasde.

anand_aadhar (12:52:11): feiten...

anand_aadhar (12:54:50): Diezelfde Silverstein heeft in officiële tv-interviews gezegd dat WTC gebouw acht een gebouw van 47 verdiepingen dat ernaast stond bewust werd gesloopt, later herriep hij dat zeggende dat hij met ''pull'' bedoelde trek de brandweer terug i.p.v het gebouw omver. Maar er waren helemaal geen brandweerlieden in dat gebouw. Hij loog dat het gedrukt stond!

Richard. G. (12:55:30): Ook in de Bildzeitung kun je wetenschappers, betaald of gefinancierd door de kernenergie lobby, het bankwezen, de CDU etc., de meest idiote dingen horen zeggen en dat alles wordt met gemanipuleerd materiaal, foto's, statistieken en dergelijke "onderbouwd".

anand_aadhar (12:57:10): Richard, ik ga af op feiten, ik geloof ook niet zomaar iedere praatjesmaker, ook niet officieel en ook niet wetenschappelijk. Ik zie gesmolten staal in het puin van die gebouwen, er is geen andere verklaring voor dan bewust sloopwerk, en dat is dat. Je kan twijfelen tot je een ons weegt, maar feiten zijn feiten. Basta!

Richard. G. (12:57:14): Nogmaals volg de spoor van het geld dat gegenereerd wordt met al die complottheorieën.

anand_aadhar (12:57:42): precies, dan kom je bij de eigenaar van het gebouw uit Richard!

anand_aadhar (12:57:52): die heeft er echt aan verdiend.

Richard. G. (12:59:06): Hoe weet jij wat jij ziet, inderdaad dat is wat zich ook echt heeft afgespeeld, denk aan ons misverstand rondom de computerscherm weergave.

anand_aadhar (12:59:25): komt de gedacht niet bij je op dat die man zelf verdienen kan met zijn eigen complot-presentatie, die toevallig ook de regering van pas komt die sowieso zocht naar een aanleiding voor de oorlog; een valse zo is ook bewezen met de Powell-presentatie in de Verenigde Naties.

anand_aadhar (13:00:22): Richard, foto's van het puin uit authentiek filmmateriaal liegen niet en laten geen andere verklaring open. Punt uit. Niks computerscherm, of mening. FEITEN.

Richard. G. (13:00:33): Volg eerst het spoor van het geld dat gegeneerd werd met het in de wereld brengen van complottheorieën.

anand_aadhar (13:01:37): rechtsgeldige bewijzen; zie boven, geld is inderdaad het motief, vandaar dat ik zei, de val van het kapitalisme, de bewijzen zijn er: het is puur crimineel, goedkoop oplichterswerk die hele 9/11 zooi. Ik ben klaar met mijn onderzoek, weerleg jij nu maar mijn bewijzen!

Richard. G. (13:03:45): Tja we blijven ieder in ons eigen cirkeltje rondhangen en rondzingen, dat schiet niet op!

anand_aadhar (13:03:56): Smoking gun, motief, dader, medeplichtigen, het is me allemaal glashelder. Ik ben er klaar mee.

anand_aadhar (13:04:58): De rest is aan justitie. Ik zou zeggen: onderzoek zelf de zaak eens grondig en geef dan een oordeel, wat je nu zegt is alleen maar je vooroordeel of je afkeer.

anand_aadhar (13:06:36): Zoals men zegt: het is niet altijd wat je denkt dat het is. Illusie is de vijand van de wetenschap. Dat moet je toch met me eens zijn...

Richard. G. (13:10:11): Mijn samenvatting is natuurlijk anders, maar daarom wil ik mij ook niet verdiepen in complottheorieën die niet door het stadium van schifting door een substantieel deel van de open, sceptisch onafhankelijke, kritische pers en wetenschappers heen zijn gekomen. Alles wat daar niet door heen komt drijft voor mij in oceaan. Daarbij neem ik bewust het risico dat daar ook enkele echte flessen tussen drijven, Het zij zo. Optimistisch als ik ben denk ik dat uiteindelijk de waarheid, ook hierin zal overwinnen.

anand_aadhar (13:11:24): Laat ik het nogmaals duidelijk zeggen: jij gelooft in de complottheorie van Silverstein en de betaalde officiële lezing, die er allemaal veel geld mee verdiend hebben, en ik zie alleen maar de feiten zonder verder een theorie.

Richard. G. (13:12:33): Hoe kom je erbij dat ik een meneer Silverstein zou geloven?

anand_aadhar (13:13:50): zie boven, je onderschrijft zijn mening zoals die in de officiële pers verdedigd wordt, dat is nou een theorie, later zeiden de fascisten in Duitsland ook: wir haben es nicht gewuBt. Jij bent geen fascist, maar wel een aanhanger van officiële lezingen die niet stroken met feiten Richard!

anand_aadhar (13:15:04): denk eraan, het is vier mei en we hebben beloofd: nooit meer zo'n grote leugen van een zogenaamde beschaving die een dictatuur bleek te zijn gebaseerd op moedwillige manipulatie van de pers...

anand_aadhar (13:15:22): 1+1=2

Richard. G. (13:15:32): Indien je zegt ik ga niet naar Berlijn, betekent dat nog niet dat je met zekerheid naar Amsterdam gaat; dat is wel erg kort door de bocht.

anand_aadhar (13:16:26): ik ga nergens heen Richard, ik doe mijn wiskunde: feiten plus feiten zijn bewijzen. Waar ga ik dan heen beste vriend?

Richard. G. (13:17:46): Ik geloof niet bij voorbaat de officiële lezing, net zo min geloof ik op "gezag" de complottheorieën.

anand_aadhar (13:17:56): ik zeg toch de bewijzen zijn er, maar de rechtszaak moet nog gevoerd worden; dat er explosieven gebruikt werden wijst in de richting van Silverstein en het beveiligingsbedrijf van de broer van president Bush, maar ik beweer niet meteen dat die dan ook werkelijk schuldig zijn, het zijn verdachten in deze zaak.

Richard. G. (13:19:05): Ik ben open, kritisch sceptisch en onafhankelijk in mijn denken naar alle kanten toe. Dat is de kern van mijn opstelling.

anand_aadhar (13:20:23): Men acht het onmogelijk dat de terroristen weken van te voren door het hele gebouw heen springladingen hebben aangebracht, het is toch gebeurd, en weken van te voren heeft het beveiligingsbedrijf van de broer van Bush, een" upgrade van de bekabeling" in het gebouw gedaan.... feiten...zijn het bewijzen?, we zijn geen rechters Richard, dat is allemaal aan justitie om te beoordelen...

anand_aadhar (13:21:33): ik ben net als jij sceptisch, kritisch en gereserveerd..

Richard. G. (13:22:28): precies, laten we ons op zo'n mooie dag niet verder hiermee vermoeien uiteindelijk zal de waarheid wel boven tafel komen.

anand_aadhar (13:22:29): ... naar alle partijen toe.

anand_aadhar (13:23:35): nou vier mei vindt ik een heel mooie dag om eens stil te staan bij oorlogen en hun oorzaken, vindt je ook niet? laten we dat dan uit respect doen voor alle oorlogsdoden die nog iedere dag vallen, in Irak, in Afghanistan, we verkeren in staat van oorlog immers.

anand_aadhar (13:24:05): laten we dat op deze dag ernstig gedenken.

Richard. G. (13:24:53): Hierbij doe ik jou de hartelijke groeten en breng dat ook over aan Marja. En wat dat gedenken betreft vanavond ben ik erbij in het Volkspark.

Richard. G. (13:25:26): Doeeg:-h

anand_aadhar (13:25:28): We bidden voor de slachtoffers van het fundamentalisme, het fascisme, het communisme en...het kapitalisme

anand_aadhar (13:25:45): doei!=;

 

terug naar discussies