welkom

Linking Bibliotheek

Geo Zoeksysteem

WWW Clicklijsten

Tijd Linklijst

Chatten met de Orde

I.S.A. Bekroonde Sites

 


Inhoud sectie 1a: Cyber

Voor- en nadelen van het internet.

Deze cybersectie bestaat uit een menswetenschappelijke directory ofwel een culturele links-lijst naar alle relevante sites die we op het net betreffende het onderwerp van onze site vonden en andere meer toegespitste link-pagina's zoals een overzicht van andere directories, een aparte linkslijst met tijdspecifieke sites en een selectie van gespecialiseerde linkssites, zowel als een actueel chat-adres waarmee wordt opgelinkt naar een persoonlijk contact met ondergetekende. Ook andere sites die zichzelf in ons concept van dienstverlening op hun plaats voelden zijn hier te vinden.

Meer en meer is het voor de 21e eeuw bij het vermelden van bronnen van belang dat we die ook terstond kunnen checken in de vorm van webpresentaties opgelinkt vanaf een bepaald adres. Het internet wordt ook wel de digitale ether genoemd; het is één aaneengesloten veld dat alles met alles verbindt. Die ether is de nieuwe grondslag van het terrein van de wetenschap zoals G.W.F. Hegel dat bevestigde voor de oude ether in zijn voorwoord tot de Fenomenologie van de geest: 'Het zuivere kennen van zichzelf is het absolute anders-zijn, deze ether als zodanig, is de grondslag en het terrein van de wetenschap of is het weten in het algemeen. Het begin van de filosofie veronderstelt of eist dat het bewustzijn zich in dit element bevindt.' Boeken vormen geen rechtstreekse verbinding, hun nadeel is dat ze, niet in je bezit zijnde, niet direct ter controle ter beschikking staan; het nadeel van sites is daarentegen dat ze, in ontwikkeling zijnde, voorlopiger van karakter kunnen zijn en zomaar weer verdwijnen kunnen. Boeken zijn bezit, sites niet (tenzij opgediept uit een rijks-webarchief). Sites vervangen boeken dus niet direct, maar bieden wel een belangrijke extra bron van informatie en gelegenheid tot interactie. Het internet wijst de weg naar een minder op bezit gerichte kenniscultuur die beter strookt met de dynamiek van de tijdgeest en de mensenrechten aangaande het hebben van toegang tot en deelnemen aan de samenleving gericht op kennis en informatie. Ook herstelt het internet het evenwicht in de communicatie dat werd verstoord door de eenzijdige stroom van informatie van de radio en de tv. Iedere burger kan nu, buiten de niet zelden gevreesde en gehate valsheid van de instituties om, persoonlijk zijn antwoord op die berichtgevingen formuleren. Met uitgeverijen die enkel commercieel haalbare zaken kunnen accepteren was dat niet voor een ieder haalbaar. Kennis digitaal en soms zelfgerealiseerd revolutionair present op het vrijere en minder repressieve internet als een vorm van collectief bezit, zoals we gewend zijn van bibliotheken, is dan ook zeker een normale taak om te behartigen voor ons, nationaal en internationaal, samenlevende mensen. In onze linkslijst in deze cybersectie, die ten dele een literatuurlijst bij deze site vervangt, moesten we echter de afdeling die ruimte bood voor zich betrokken voelende commerciële ondernemingen helaas wegens een enorme kennisonverschillige belangstelling sterk inperken, daar we na de tiende site met tuinkabouters het wel voor gezien hielden met 'solidariteitsverklaringen' zonder een reciproque link of anderszins gebleken serieuze betrokkenheid bij de inhoud. Sedertdien is een lidmaatschap van de z.g. Filognostische Associatie vereist hiervoor. Ook sex-, drugs- en goksites die tegen de waarschuwingen van negering in zich steeds weer tegen het expliciet gestelde principe koppig aandienden moesten worden uitgefilterd. Open communicatie heeft dus ook zijn nadelen: men moet de z.g. spammers, de lieden die ongewenst, doorgaans commerciële informatie, opdringen, er steeds weer opnieuw uit zien te filteren.


  
Bestel het boek De Ether Bestaat!De site lineair als een perfectie van de causale illusie: 

                    

 
 

 

            

 

 

 

 

 

LinkingBibliotheek| GeoZoeksysteem| WWW-Clicklijsten| TijdClicklijst| Chattingmet de Orde| ISABekroonde sites