musicbutton

  
DISCUSSIE

 

Naar aanleiding van een artikel in HP-De tijd 25 Maart 2005 over de zomertijd waarin met een reeks speculatieve argumenten en voorstellen werd gepleit voor het nu maar weer eens afschaffen van de zomertijd, klom de webmaster in de digitale pen en schreef een e-mail naar de redaktie. Die reageerde als hieronder weergegeven. 

Oorspronkelijk verzonden 3 april 2005 naar HP de Tijd:

"Als psycholoog met een website over de orde van de tijd (theorderoftime.org/ned/) kan ik het ermee eens zijn dat de zomertijd een oefening in waanzin is vol onlogische en irrationele motieven. Het is inderdaad een psychologische zaak, het systeem van onze conditioneringen. De regering heeft het zo ingesteld, maar de regering meent ook onze hang naar gemak en pragmatiek ermee te representeren. We hebben als het ware zo onze eigen gevangenschap in dit systeem, in deze 'matrix' zoals het in de bioscoop heet, georganiseerd. Er is dan ook een held, een deus ex machina voor nodig, een 'god buiten de machine', om ons dit goed bewust te worden. De suggestie gewekt in het artikel dat we de zaak maar moeten afschaffen als die zo'n belediging voor onze intelligentie vormt, is mij echter wat te kort door de bocht. Het is bij mijn weten nog nooit gelukt een neurose bij politiek decreet af te schaffen en zeker niet een collectieve aandoening van de logica als deze die we dan ook onder het hoofdje cultuurneurose moeten begrijpen. Als we het gezag van de 'god buiten de machine' zouden aanvaarden zou er een uitweg zijn, maar dat houdt dan nog altijd in dat je een (religieus/spiritueel/filosofisch) systeem nodig hebt om het systeem van de domheid af te schaffen die de zomertijd vormt tezamen met de zonetijd en de gemiddelde tijd. In de psychologie spreekt men van compensatiecultuur of compensatie-ego. Schaf je dat zomaar af, dan krijg je decompensatie: de energie die vrij komt weet men, zonder een alternatief, zonder 'structuur', niet te binden, zodat er persoonlijke en collectieve chaos ontstaat (psychose/oorlog). Zo is het dan ook makkelijk om samenhang te herkennen in oologvoering en tijdmanipulaties; ze verhouden zich als kip en ei.. De napoleontische oorlogen bleken samen te gaan met de gemiddelde tijd, de zomertijd hebben we van de eerste wereldoorlog overgehouden en de zonetijd van de tweede wereldoorlog. De strijd met de fundamentele Moslims houdt misschien wel stand op basis van het verschil in zomertijd met Israel of de discrepantie van gebedstijden met wetserse thee-, lunch en koffiepauzes. Ook een klein onnozel stukje demagogie als de britse zomertijd begin negentiger jaren onder onze eigen heer Lubbers ingevoerd samen met de heer Major die voor Engeland niet met de zomertijd van ons europeanen mee wilde doen, ging 'heel toevallig' samen met een oorlog in Europa: de joegoslavische oorlog in de negentiger jaren. Mijn advies wat betreft deze psychologisch precaire materie van conditioneringen luidt dus: blijf af van het tijdsysteem; na een halve eeuw zijn we er eindelijk met al ons moderne en postmoderne compensatie-ego-gedoe politiek en wel op ingespeeld (?...). Maar die doos van Pandora zomaar opengooien, kan ik u beslist niet aanraden...."

 

R. P.B.A. Meijer, psycholoog, webmaster

 


 

 Na enige uitwisseling van informatie over de lengte en formulering van het stuk kwam er een sterk ingekortte versie, die hieronder wordt weergegeven.

 

Op 15 april 2005 werd uiteindelijk geplaatst in HP/DeTIjd:

Naar aanleiding van uw artikel over de zomertijd moet me van het hart dat het zomaar afschaffen van de zomertijd mij wat al te simplistisch voorkomt. Het systeem is niet voor niets zo ontstaan en de mensen zijn ermee vergroeid. Om uit een systeem te stappen heb je weer een ander systeem nodig, want zomaar loslaten van je systeem zonder alternatief resulteert in verwarde mensen en maatschappelijke chaos. Opleggen van een ander tijdsysteem echter gaat, zo blijkt historisch, samen met oorlogen: Napoleon kwam met de gemiddelde tijd afzakken, Hitler met de zonetijd en van de eerste wereldoorlog hebben we de zomertijd. Ook Israel en de palestijnen zijn het niet eens over de zomertijd, en dat is ook een oorlog. Dus, ookal moet de zaak vanwege zijn waanzin zoals u in uw artikel uitlegt, inderdaad eigenlijk worden afgeschaft, is het, mijns inziens, voorzichtigheid geboden als het om iets gaat waar miljoenen mensen tegelijk aan vastzitten.

R. P.B.A. Meijer, psycholoog, webmaster

Een ieder die op dit onderwerp wil reageren kan een bericht sturen per email-formulier.


terug naar discussies