musicbutton

  
DISCUSSIE

 

Een gedachtenwisseling over het verschijnsel precessie in inca, maya en egyptische culturen naar aanleiding van de ideeën op de galactische tijd pagina's. Een ieder die wenst op dit schrijven te reageren kan een e-mail sturen vanaf de feedback-pagina 

11 oktober 2006 9:52:02

 

Over: inhoud en meer

Allereerst wil ik melden dat ik dit een hele mooie site vind. Zelf net ontdekt en ik merk dat het inhaakt op (onder andere) spiritualiteit en tijd. Dit zijn twee onderwerpen die duidelijk (voor mij, tenminste) onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn (zoals bij oude beschavingen duidelijk te zien is) maar waarvan de verbanden ontgaan in de huidige samenleving.

Primaire reden voor dit bericht is het volgende: op http://www.theorderoftime.com/science/galactictime.why.html staan een aantal zinnen waarbij ik het niet kan laten om kantekeningen bij te plaatsen.

"All great cultures that tried to respect the celestial sky have failed in doing so because of the precession and have disappeared. "

Persoonlijk denk ik niet dat zij gefaald hebben maar zich zeker bewust waren van de precessie van de nachteveningspunten. De bouwwerken markeren volgens mij belangrijke gebeurtenissen en zijn dan ook gebouwd om dit aan te geven. Onder meer op http://www.alignment2012.com/izapa.html wordt hierop gewezen aan de hand van een Maya bouwwerk.

?The Aztec-civilzation, e.g. which kept a very scientific respect for the celestial sky in its time culture, couldn't cope with the precession which caused the sungod no longer to rise in the Milky Way. This was a bad omen and would lead to the downfall of the culture. Shortly after that the Spanish indeed destroyed their culture colonizing and christening South America. Whether superstitious or not, fact is that the culture lost its self-confidence with the dynamic of the celestial sky.?

In het licht van mijn eerdere opmerking kan het niet zo zijn dat ze hun moed waren verloren en daarom ten onder waren gegaan. Met het woordje ?fact? heb ik dan ook veel moeite. Ik geloof dat ze juist door naar boven te kijken gefundeerde uitspraken konden doen over de toekomst.

Het kan wat mij betreft geen toeval zijn dat vele oude beschavingen een enorme interesse hadden in de sterren. Zelf geeft u enkele voorbeelden van culturen aan die dit kenmerk hadden. Ik vind het kortzichtig om te verklaren dat ze het opeens niet meer begrepen vanwege de precessie van de nachteveningspunten en daarom alles maar opgaven.

Ondanks deze punten van kritiek wil ik nogmaals aangeven dat deze site me veel leesvoer geeft. Nu ga ik dan ook verder met lezen. Ik zie uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Dennis Willigers d.willigers@gmail.com

 

11 oktober 2006 9:52:02

Beste Dennis,

Als je een bouwwerk bouwt zoals ze in de oude culturen dat deden, zal het moeten kunnen draaien om niet na 70 een graad uit het lood te staan met de sterren, dat is nu de precessie. Bij mijn weten hadden ze geen draaiende bouwwerken die de sterren respecteerden, ergo, hun bouwen faalde in dat opzicht, en de cultuur viel zo.

René P.B.A. Meijer

Webmaster theorderoftime.com

 

 

12 oktober 2006

Beste René Meijer,

"Waar zal ik beginnen" is de gedachte die in me op komt. Als ik u goed begrijp wil ik het volgende zeggen:

Ten eerste wil ik er op wijzen dat de conclusie dat een cultuur valt wanneer de bouwwerken de sterren niet (meer) respecteren onjuist is. De oorzaak-gevolg relatie hiertussen is niet aanwezig. Eten en neuken kan men ook zonder kennis van de precessie, kijk maar naar de huidige 'samenleving' waar velen zich er niet bewust zijn. In de moderne tijd kwam men er pas in 1543 achter hoe de aarde zich op dit vlak beweegt. zie http://en.wikipedia.org/wiki/Discovery_of_precession

Ten tweede is het geen bewezen feit dat de oude culturen hun bouwwerken hadden gemaakt om tot in de eeuwigheid de sterren te weerspiegelen. Dat de bouwwerken dit op een bepaald moment deden zegt hier in wezen niets over. Het zegt wel iets over dat moment cq. het belang van dat moment: een bouwwerk waard! Mocht u eerder gegeven website bekeken hebben dan moet ook u tot de conclusie gekomen zijn dat in ieder geval dit Maya-speelveld een belangrijk, ook voor ons herkenbaar, moment markeert / aangeeft. Hier nogmaals de site: http://www.alignment2012.com/izapa.html.

Ten derde, en als meest belangrijke punt, wil ik aangeven dat men niet weet of oude beschavingen zich waren van de precessie maar er wel aanwijzingen zijn dat het zo is. Ook deze informatie is aanwezig op het internet:

Als u geen zin hebt om hier uren over te lezen stel ik voor dat u alleen deze pagina tot u neemt: http://think-aboutit.com/EGYPT/PrecessionandtheGoldenAge.htm

Meer in detail gaat het volgende: Bij de Egyptenaren: http://www.earthmatrix.com/Precessi/Extract7.htm http://ancientegypt.hypermart.net/osirislegend/index.htm http://www.geoman.com/jim/pyramid.html

Bij de Maya's : http://en.wikipedia.org/wiki/Great_year, http://www.levity.com/eschaton/Why2012.html

De wetenschap is dit vraagstuk momenteel in detail aan het behandelen... Vooral in de VS houdt men zich met dit onderwerp bezig. Kijkt u eens naar /www.cpakonline.com...

Het spijt me dat het zo uitgebreid is geworden maar ik maak graag een onderbouwd punt. Gezien uw website ga ik er van uit dat u interesse heeft in dit onderwerp en u allicht wat bruikbare informatie heb verleend. Daarnaast vind ik het zelf enorm interessant. Ik zie wederom uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet, Dennis Willigers


 
 

12 oktober 2006

Beste Dennis,

 

Goed, jij uitgebreid, ik uitgebreid. Ik interesseer me er natuurlijk voor en ben blij met je betrokkenheid. Bedankt voor al je goede links. heel interessant.

Je schrijft dat als: 'een cultuur valt wanneer de bouwwerken de sterren niet (meer) respecteren onjuist is. De oorzaak-gevolg relatie hiertussen is niet aanwezig.' 

Dat stel je zomaar. Blote logica zegt dat als een deel van de bouwerken werd gebruikt om de sterren te observeren, die cultuur in zijn principe natuurlijk geen standhoudt als de sterren zijn verschoven met de precessie; die cultuur raakt dan naar het principe uitgehold en wordt zo loos. De uitlijning van zo'n gebouw klopt dan niet meer. Als een cultuur zijn geldigheid zo verliest spreekt men van een val (ookal kan het een eeuw of wat duren voordat de zaak definitief instort). Oorzaak is dus willen overeenstemmen zonder kennis te hebben, gevolg een val omdat de fixatie zijn geldigheid verliest. Het is gewone logica gebaseerd op de veronderstelling dat ze inderdaad de sterren met gebouwen respecteerden.  Als je zegt dat dat geen logica is, betreur ik dat. Het is een geldige en logisch correcte afleiding op basis van die aanname.

Naast de gewone logica is het interessant je links en andere info te checken inderdaad. Wiki suggereert dat de tempels werden herbouwd als ze niet meer uitlijnden. Dat zal toch moeilijk gaan met de grote egyptische en indaanse pyramides , hun trots, waarvan beweerd wordt dat ze ook op de sterrenhemel gericht gebouwd werden. Zoals Hipparchus 'not influential' was met zijn kennis en wijsheid, kan men inderdaad van de precessie geweten hebben, maar nog niet in staat zijn geweest de oude cultuur die het mis had weer goed te praten en de wijsheid ervan te behouden. Dat gebeurt bij ons ook. De geleerden weten nu nog niet precies om welke redenen allemaal we twee wereldoorlogen hadden en wat de relatie met het tijdprobleem is.  Ik theoretiseer daarover op weg naar, en ook vanuit , een samenhangend paradigma dat ikzelf filognosie noem: liefde voor de kennis. Ik weet dat er veel theorieën zijn, maar wat is de grote samenhang? Daar werk ik aan.

Ook kan men, en dat is een ander argument, eenmaal cultureel verstrikt,  niet zomaar opnieuw beginnen met een nieuw tijdbewustzijn. Eenmaal verwaarloosd kan de precesie zo onbetekenend blijven en ook dat soort denken opleveren waar jij mee zit: dat er geen samenhang zou zijn. Maar het tijdbewustzijn, de orde van de tijd, is de cultuur zelf. Zo hebben wij in tegenstelling tot de natuurlijke tijd , de culturele pragmatische standaardtijd gebaseerd op in principe verouderde klokken die de vereffening niet respecteren en zo dus niet gehoorzamen aan de natuurwetten die ons miljoenen jaren gevormd hebben. En dat terwijl we allang de technologie hebben om snel het hele systeem om te gooien voor een grotere geldigheid en minder politieke willekeur met de natuur. Zelfcorrectie en goddelijke status zijn altijd een heikel punt voor een cultuur. Men roept God aan, maar men blijft gehecht aan oude fouten: erfzonde noemt men dat. Voor  onze cultuur geldt dat ook wat betreft de precessie. Wij weten ervan, maar wat doen we ermee? Heb jij het op je agenda staan, het galactische nieuwjaar? Of heb je een sterrenkijker? Zijn de sterren je meditatie? Ik hoop het, want anders is dit allemaal loos gepraat. Mensen hebben een psychologie van  trots en ego: je zegt niet dat je fout of gebrekkig bezig was, dat je een verbetering nodig hebt,  of dat de goden b.v. die de farao's vertegenwoordigden, of je eigen leraren in jou geval,  de mens dom zouden gehouden hebben. 

Misschien is het tot je doorgedrongen dat de Moslims die veel (natuur-)tijdbewuster zijn dan de Christenen ons goddeloos noemen als wij niet zo mooi regelmatig met de zon bidden als zij en zo dan deugd en orde behouden. En ze hebben daarin wel enigszins gelijk (behalve dat hun eigen klokken, lineaire vrijdagen en tijdzones ook niet goed staan met de natuur). Het is maar schipperen met de erfzonde en bidden met Jezus dat het op aarde mag gaan zoals in de hemel, maar het doen, Dennis, daar gaat het mij om. Met de amerikaanse zomertijd volgend jaar door Bush gelijk gezet met de europese gezet, mogen we weer onrust verwachten. Tijdveranderingen op collectieve schaal en culturele frictie hangen samen. Jij zegt er is geen causaal verband, maar denk eens goed na: historisch gaat oorlog vaak samen met veranderingen in het tijdsyteem (b.v. de Franse Revolutie, Eerste en tweede wereldoorlog), en verder: zijn we niet allemaal functies van de tijd, worden we niet allemaal voortgedreven en bepaald door de tijd? Wat is er causaler dan de tijd voor de materie in het krachtveld van de ether? Meer fundamenteel kan je niet denken wat betreft oorzaak en gevolg. Laten we alsjeblieft de fundamentele zaken niet vergeten. Het universum is niet anders dan materie met het krachtveld van de ruimte ertussen, en de tijd is het kenmerk van al het leven leven en bewegen van de materie. Natuurlijk is dit, wat ik nu bezig aan logica,  een systeem, een manier van denken, een paradigma, een vorm van bewustzijn. Een ander ritme geeft een ander bewustzijn een ander paradigma, en zo is het dan moeilijk elkaar en andere culturen met andere agenda's en kalenders te kennen en te begrijpen. Daarom moeten we proberen ons op een zelfde kalender te vinden. (bij mij de volledige kalender van orde: http://theorderoftime.com/ned/wetenschap/vkalendervorde.html) Steeds maar het principe der nuchtere wetenschap  missend langs elkaar heen leven en praten kan niet altijd zo doorgaan met de noodzaak van een georganiseerde en gezaghebbende cultuur. Vind je ook niet?

De maya- en egyptische geschriften en inzichten  gingen veelal verloren. De bibliotheek van Alexandrië brandde af. De spaanse veroveraars verbrandden al de geschriften van de Azteken als zijnde ketters. Maar uit restanten van overgebleven fragmenten en andere vondsten blijkt toch wel degelijk een innige band met de grote orde boven.  De zonnegod stond in relatie tot de melkweg en de Inca's dachten dat hun cultuur ten einde zou komen als de zon door de precessie niet meer in de melkweg opkwam. Dat  gebeurde ook, precies toen de Spanjaarden kwamen. Kan je zeggen : dat is een 'self-fulfilling prophecy', maar toch orienteerden ze zich op de sterren, en kwamen ze ten val met de precessie, dat is een feit. Met of zonder bouwwerken of speelvelden die er wel of niet (meer) op gericht waren.

In ieder geval dank ik je voor je oprechte betrokkenheid, en schroom je niet nog meer vragen te stellen over andere onderwerpen van de site. Daar ben ik voor: de natuurlijke orde van de tijd en de verschillende zienswijzen en hun integratie dienstbaar te zijn. En ik wens jou ook die dienst toe.

 

Hartelijke groet,

René P.B.A. Meijer

 

 

 

terug naar discussies