Church, Frederic Edwin (1826-1900)

Regenseizoen in de Tropen

1866

Olie op canvas

56 1/4 x 84 3/16 in. (142.9 x 213.8 cm)

Deze artiest, zoals zijn naam aangeeft, leefde in een kerk die de Natuur is.
Dat is de plek waar God gevonden kan worden.
De mens hier is alleen maar een nietige vlek in een uitgestrekt landschap, prachtig en adembenemend, met watervallen, regenbogen en eindeloze kleuren. De Natuur is geen bedreiging; het is de glorie die niets anders nodig heeft dan ons respect.
Dit schilderij gebiedt dat respect, zo goed als mogelijk, zonder zich te hoeven bedienen van politieke of religieuze woorden. Zelfs zonder becommentariëren in passie of goedheid. Bezie enkel de kracht en de schoonheid van de natuurlijke tijd, in dezen, het regenseizoen en onze onbeduidendheid.
Dit alles is geschapen door die Tijd, die Kracht en Macht van God.
Zouden we bang, hatend of ongelovig moeten zijn?
Deze vraag wordt niet gesteld. Zie het onder ogen.
Onze enige kans op vrede, schoonheid en geluk ligt in dit respect. Wat kan de mens nog uitrichten tegenover deze onmetelijke glorie?

(this text English)

 

The Fine Arts Museums of San Francisco

study in detail

Artchive-info

 


©
Time Art Gallery/hall 2