musicbutton

 

 

Formulier: Rekenhulp voor het gelijkzetten van een klok met de zon


Bereken uw zonnetijd
voor een willekeurig tijdstip

en verander daarmee uw klok in een tempometer
, een astronomisch bepaalde klok die met de zon gelijk staat.

Met deze rekenhulp kan u uw zonnetijd berekenen
door hieronder uw lengtegraad gegevens
en de GMT
*-waarden als weergegeven in te vullen.

Stap 1:

Zoek eerst uw lengtegraad op.

Voorbeelden:
Enschede NETH: 52n13, 6e54, Netherlands
Groningen NETH: 53n13, 6e34, Netherlands
Amsterdam NETH: 52n22, 4e54, Netherlands
Den Haag NETH: 52n05, 4e19, Netherlands
Hilversum NETH: 52n14, 5e11, Netherlands

Voor Enschede b.v. moet U dan hieronder
bij de lengtegraad 6 en bij de minuten 54 invullen!
Nederland ligt ten oosten (e) van Greenwich (Engeland)

Lengtegraad:

Lengte-minuten:

Lengte t.o.v. Greenwich:

oostelijk westelijk

 
Stap 2:

Vul vervolgens hieronder
de data van de hier aangegeven GMT
*-tijd in.
(N.B.: U kunt dus ook voor een andere GMT-tijd
dan de huidige de zonnetijd berekenen!) 


Uren GMT

Minuten GMT

Jaar

Maand

Dag


Als u voor uw meditatie op de natuurlijke orde
thuis een standaardtijd-klok zo op de zon instelt,
moet u ongeveer één keer per week
aan de hand van deze rekenhulp
  de aldus gevonden tijd weer bijstellen.
Zo houdt u uw gecorrigeerde klok met de zon gelijk
binnen een marge van een paar minuten.
Doet u dit niet, dan kan het verschil
oplopen tot wel een half uur (van 5 nov. tot 5 febr. b.v.).


Corrigeren ter wille van de natuur kan men het beste
met een natuurlijke regelmaat doen:
op Cakra-zondagen b.v., zie hieronder.Om dit met de hand na te kunnen rekenen
moet u de pagina's
over de tijdsvereffening
en de
FCO-kalender raadplegen.


 

 

*: GMT: Greenwich Mean Time: de tijdstandaard voor de hele wereld.
Het is de gemiddelde plaatselijke tijd van lengtegraad nul ongeacht de zomertijd. 
Hij wordt ook wel UTC (Universeel Gecoördineerde Tijd) of wereldtijd genoemd.
De tijd die u op de klok heeft verschilt hiervan
door de zonetijd en de eventuele zomertijd.
Neem ook kennis van:

- De Volledige Kalender van Orde (FCO): de tijdvereffenings tabel om dit alles in uw agenda op te nemen.
- En de pagina's over de
Orde van de Zon, de Maan en het Sterrenstelsel om de oorsprong van de gebruikte tijdindelingen te kunnen begrijpen.
          


© Okt. 2005 , De Orde van de Tijd