musicbutton
Welkom op de

GRADEN-PAGINA

van het Spel van de Orde:
kies een graad van ervaring en bepaal een niveau om uw missie te vinden


1:
ZELF

In deze graad bent u geïnteresseerd in peroonlijk voordeel.


2:
EGO

In deze graad wilt u uw eer verdedigen en ziet u dat als het belangrijkste


3:
WIJSHEID

In deze graad voelt u zich aangetrokken tot de kennis.

NIVEAUS VAN VOORDEEL
NIVEAUS VAN EER
NIVEAUS VAN KENNIS

1.1 Aantrekken: U bent voor uzelf een belust iemand.

1. 2 Tonen: U bent belust met uw medemens.

1. 3 Zuiveren: In verhouding tot de kennis bent u een belust persoon.

2. 1 Sporten: U bent een persoon die op zichzelf oefent.

2. 2 Handelen: U bent een persoon die met anderen aan de slag gaat.

2. 3 Integreren: U bent een persoon die zich oefent in de kennis.

3.1 Wedijverene: U houdt ervan op uzelf uw plicht ter doen en wilt daar de beste in zijn.

3. 2 Experimenteren: U gaat graag op onderzoek uit en ontdekt graag anderen met het doen van uw plicht.

3. 3 samenwerken: U brengt de kennis in verhouding tot anderen in de praktijk.

4. 1 Privatiseren: U houdt ervan om voor een materieel doel samen te zijn in de private-sfeer.

4. 2 Publiceren: U houdt ervan om er voor de mensen te zijn en met hen om te gaan omwille van de bekendheid.

4. 3 Formaliseren: U houdt ervan om om te gaan met mensen terwille van formele kennis.

5. 1 Opvoeden: U hel;pt en begeleid mensen maar niet zonder hun tegenprestatie of zonder resultaten.

5. 2 Reguleren: u houdt ervan dingen te regelen voor mensen ter wille van de goede orde en de eer die het u geeft.

5. 3 Liefhebben: U helpt, ondersteunt en houdt mensen overeind terwille van een hoger doel.

6. 1 Discussiëren: U houdt ervan voor materiële doelen, regelingen en argumenten met mensen te praten.

6. 2: Asserteren: U houdt ervan om te praten om aan respekt voor uzelf en uw zaak te winnen.

6. 3 Contempleren: U geeft er de voorkeur aan u uit te laten ter wille van een hoger doel.

7. 1 Twijfelen: U houdt ervan zeker van dingen te zijn en te begrijpen hoe u succesvol moet zijn.

7. 2 Onderzoeken: U houdt ervan mensen te doorgronden en zaken te achterhalen.

7. 3 Getuige zijn: U begrijpt heel veel, maar houdt er ook van de dingen te laten voor wat ze zijn.

8. 1 Vernietigen: U bent ervan overtuigd dat u te ontdoen van het ongewenste de beste garantie voor succes vormt.

8.2 Scheppen: U begrijpt dat beersing een sociaal fenomeen is van ontwikkeling, innovatie en vooruitgang,

8. 3 Handhaven: U bent ervan overtuigd dat alleen met wijsheid u het kan brengen tot de juiste beheersing.


PAS OP VOOR DE
DOODS_MODUS!

HET VINDEN VAN UW MISSIE BETEKENT DAT U KAN SPELEN,
MAAR DAT U OOK BUITEN DE BOOT KAN VALLEN
ABUSIEVELIJK EEN OPTIE KIEZEND DIE TEGENGESTELD IS
AAN DE BEDOELING VAN HET SPEL.


© de Orde van de Tijd   
webmaster:
feedback   
Voor meer info and persoonlijke contacten: zie de
Filognostische Associatie