Samenzang Album VIII
De deugd der Liefde zal de jouwe zijn i