Samenzang Album IV
De acht verzen van de zinsbeheersers