Samenzang Album III
De eer aan Heer Gouden Maneschijn