Samenzang VIII-instr.
De deugd der Liefde zal de jouwe zijn i