Samenzang III-instr.
De heerlijkheden van de Hervormer