Samenzang III-instr.
De eer aan Heer Gouden Maneschijn