Patañjali's Yoga-sutra's
De draad van de bewustzijnsvereniging© Aadhar Enschede, Eerlijkdelen. De kennis op deze site en de bestanden hier gedownload, mogen, mits onbaatzuchtig aangewend, vrij worden gecopieerd en verspreid. Ieder gebruik in een commerciële context vereist echter toestemming van de uitgever,
zie voorwaarden